Bedrijfsverzekeringen, welke heb je nodig?

Het is goed om eens in de zoveel tijd stil te staan bij hoe je je financiële zaken hebt geregeld en hoe je de risico’s hebt afgedekt. Voor ieder bedrijf geldt dat je een goede inschatting moet maken van welke verzekeringen écht nodig zijn. Vergelijk de premies en dekking goed en win eventueel advies in bij een onafhankelijke adviseur.

Onderstaand geven wij je een overzicht van de meest voorkomende bedrijfsverzekeringen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen verplichte verzekeringen en vrijwillige verzekeringen.

Verplichte verzekeringen:

 • WA- verzekering: Deze aansprakelijkheidsverzekering is verplicht als je bedrijfsauto’s of andere motorvoertuigen voor je bedrijf hebt. Het is bij deze verzekering verstandig om ook inzittenden mee te verzekeren. De kosten kunnen heel hoog zijn als een inzittende gewond raakt.
 • Ziektekostenverzekering: Of je een bedrijf hebt, zzp’er bent of in loondienst werkt, iedereen is verplicht zichzelf te verzekeren tegen ziektekosten.
 • Heb je mensen in dienst dan moet je betalen voor de onderstaande werknemersverzekeringen:
  –  Ziektewetverzekering: voor het risico van ziekte;
  –  WAO of een WIA-verzekering: voor het risico van arbeidsongeschiktheid van je werknemer;
  –  WW-verzekering: voor het risico van werkloosheid.

Vrijwillige verzekeringen:

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: vergoed vermogensschade aan je opdrachtgever die door jou of jouw werknemers is veroorzaakt door beroepsfouten. De particuliere
  WA-verzekering geld hiervoor niet.
  Steeds meer opdrachtgevers kennen alleen opdrachten toe als de ondernemer of zzp’er een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Ook kan een branchevereniging eisen dat je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt.
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: hiermee verzeker je jezelf en jouw eventuele werknemers tegen de gevolgen van het toebrengen van schade aan andere personen of hun spullen. De particuliere WA-verzekering geldt ook hiervoor niet.
 • Rechtsbijstandverzekering: vergoedt de kosten van juridische ondersteuning voor bijvoorbeeld juridisch advies, proces- en gerechtskosten en advocaatkosten. Vaak hebben conflicten te maken met niet betaalde rekeningen. Let dan goed op dat er ook incassobijstand in de verzekering is opgenomen. Net als bij de aansprakelijkheidsverzekering is een particuliere rechtsbijstandverzekering niet genoeg, je moet hiervoor een speciale ondernemers rechtsbijstandverzekering afsluiten.
 • Inventaris- en opstalverzekering voor uw bedrijfspand: vergoeden schade aan het bedrijfspand en spullen bij brand of inbraak. U kunt ook gevolgschade meeverzekeren. Dat is schade doordat je je werk niet kunt doen zolang het bedrijfspand of spullen niet gerepareerd zijn.
 • Bedrijfsschadeverzekering: deze verzekering dekt de vaste kosten en eventueel gederfde winst in het geval dat jouw bedrijf door brand of een andere oorzaak stil komt te liggen. De omzet ligt dan stil maar de personeelskosten en huur lopen wel gewoon door.
 • Debiteurenverzekering/Kredietverzekering: veel bedrijven leveren aan hun klanten op rekening. Hierbij kan je het risico lopen dat de klant niet kan of wil betalen. Voor gevestigde ondernemingen is de schade vaak nog wel te overzien, maar de startende ondernemers kunnen hierdoor financieel echt in de problemen komen.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): bij kortdurende ziekte is het meestal wel mogelijk om de kosten op te vangen. Helaas kan je ook langdurig ziek worden of zelfs arbeidsongeschikt. Werknemers krijgen loon doorbetaald, maar als ondernemer moet je zelf iets regelen. Het afsluiten van deze verzekering hangt af van de risico’s van je beroep. Maar ook van hoeveel geld je hebt en waarvoor je dat geld nodig hebt. Hoe lang je zonder inkomen kunt en of je een gezin hebt dat je moet onderhouden.
  De premies van de AOV zijn aftrekbaar van de aangifte inkomstenbelasting.
  De verwachting is dat vanaf 2024 de AOV een verplichte verzekering zal gaan worden.
 • Schenkkringen zoals een Broodfonds: dit fonds is ontwikkeld dóór ondernemers en vóór ondernemers. Dit is een alternatief voor de AOV. Een broodfonds bestaat uit minimaal 20 tot maximaal 50 ondernemers die elkaar kennen en vertrouwen. Ze steunen elkaar bij ziekte, daarvoor wordt iedere maand een vast bedrag opzij gezet. Wie langdurig ziek is krijgt van de anderen schenkingen om van te leven. Deze schenkingen zijn onbelast.
  Deze uitkering kan je maximaal 2 jaar achter elkaar krijgen. De meeste mensen die ziek worden zijn binnen 2 jaar weer aan het werk.
 • Compagnonsverzekering: als je compagnon overlijdt dan kunnen erfgenamen een deel van het bedrijf opeisen. Deze verzekering keert dan een geldbedrag uit zodat het bedrijf voortgezet kan worden.
 • Overlijdensrisicoverzekering: bij overlijden kunnen de financiële gevolgen voor de nabestaanden groot zijn. Voor wie in loondienst werkt krijgen de partner en kinderen bij overlijden een nabestaandenpensioen. Als ondernemer heb je geen recht op deze regeling. Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat jouw partner en kinderen voor een bepaalde periode een uitkering krijgen.
 • Pensioen: iedereen in Nederland heeft recht op AOW vanaf een bepaalde leeftijd. Als je verder niks anders geregeld hebt, dan blijft het hierbij. Wil je meer te besteden hebben zodra je stopt met werken, dan kan je pensioen op gaan bouwen maar dit moet je zelf regelen. Dit is in verschillende vormen te realiseren zoals banksparen, koopsompolissen en levensverzekeringen. Verplicht pensioen geldt voor een beperkt aantal branches en beroepsgroepen.