Nieuwe kleineondernemersregeling vanaf 1 januari 2020

Nieuwe kleine ondernemersregeling vanaf 1 januari 2020

De nieuwe kleine ondernemersregeling gaat per 1 januari 2020 van kracht. Ondernemers en organisatie met een omzet tot en met € 20.000 kunnen gebruik maken van de vernieuwde kleine ondernemersregeling (KOR).

Hiermee worden zij vrijgesteld van de btw en hoeven ze geen btw-aangifte meer te doen. Ondernemers en organisatie die in aanmerking komen voor de regeling kunnen zelf kiezen of zij eraan deelnemen. De ondernemers die gebruik wil maken van de KOR dienen dit uiterlijk 20 november 2019 kenbaar te maken aan de Belastingdienst.